Online hyzmatlar

POS terminallary Internet banking QR code Wideo sapaklary Töleg barlagy Mobil gapjyk Online kabulhana

POS terminallar

1. Resminamalaryň sanawy (telekeçiler üçin) 


 
2. Resminamalaryň sanawy (ýuridiki şahslar üçin) 


3. Tarifler 


4. Ýygy-ýygydan berilýän soraglar   

  1. Pul haçan hasaba geçer? – Bank pul serişdelerini 3 (üç) günden giç bolmadyk möhletde geçirmäge borçlanýar.    
  2. Men terminallar boýunça hereketleri nirede görüp bilerin? – Siz terminallar boýunça amala aşyrylan ähli hereketleri “Rysgal” PTB-nyň “Internet banking”-de görüp bilersiňiz.    
  3. Töleg terminalynyň ulanylmagy boýunça ýüze çykan dürli meseleler babatda nirä ýüz tutup bolar? – “Rysgal” PTB, Call Center (Sorag-jogap merkezi): – 96-46-96 (gije-gündiz).