27-nji oktýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowa bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa Ykdysady Komissiýasynyň (BMG ÝYK) Durnukly energetika bölüminiň direktory Dario Ligutiniň arasynda duşuşyk geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.

Duşuşygyň dowamynda taraplar Türkmenistan bilen BMG ÝYK-iň arasynda ýaşyl energiýa ulgamynda, durnukly energiýa we metanyň zyňyndylaryny azaltmak boýunça, gün hem-de ýel energiýasy ulgamynda BMG ÝYK ekspertleriniň goldawynyň geljekki mümkinçiligini, şeýle-de öňdebaryjy energiýa saklaýyş we geçiriş tehnologiýalaryny ornaşdyrmakdaky hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Söhbetdeşler halkara jemgyýetçiligi bilen özara hyzmatdaşlyk etmegiň mümkinçiligini belläp, BMG ÝYK tarapyndan gurnalan çäreleriň we Merkezi Aziýa sebitindäki ýurtlaryň olara gatnaşmagynyň ähmiýetini bellediler.

Duşuşykda 2025-nji ýylda Türkmenistanda durnukly energiýa boýunça Halkara forumyny geçirmek mümkinçiligi ara alnyp maslahatlaşyldy.

 

Çeşme: Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi