Türkmenistanly telekeçiler Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Duşenbedäki sergisinde  milli önümleriň köp görnüşini hödürlediler. Sergi  16-njy sentýabrda dowam eder. Bu barada “Türkmenistan: Altyn asyr” neşiri habar berdi.

Türkmenistan pawiliony ýangyç we energetika, dokma we himiýa senagaty, gurluşyk we elektronika pudaklaryndan önümleri görkezýär. Meşhur türkmen halylary sergide aýratyn orun eýeledi.

Mundan başga-da, Türkmenistanyň sergisiniň aýratyn bölümi ulag-logistika potensialyna bagyşlanýar. Bu ýerde Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň nusgasy görkezilýär. Häzirki zaman infrastrukturasy sebitleýin we kontinental masştabda multimodal ýük daşamak üçin giň mümkinçilikleri üpjün edýär.

Wideo şekiller bolsa ýurdumyzyň ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda gazanan üstünlikleri we daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen öndürijilikli we uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň bar bolan potensialy barada aýdyň düşünje almaga mümkinçilik berýär.

 

Çeşme: “Türkmenistan: Altyn asyr”