Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 40-sy hasaba alyndy.
Daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Gruziýanyň we Gazagystanyň telekeçileri «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen awtobenzini, şeýle hem «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen awia kerosini hem-de polipropileni satyn aldylar. Bu barada Türkmenistanyň Halkara habarlar merkezi habar berýär.
Mundan başga-da, daşary ýurt puluna Hytaýyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Irlandiýanyň, Türkiýäniň, Serbiýanyň, Azerbaýjanyň, Gyrgyzystanyň, Özbegistanyň telekeçilerine ýorgan-düşek toplumlary, tekiz boýalan we žakkard tüýjümek önümleriniň dürli görnüşleri, nah mata we nah ýüplügi, jinsi matalary, şeýle hem buýan köki ýerlenildi.
Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 48 million 451 müň dollaryndan gowrak boldy.
Habarda bellenilişi ýaly, ýurduň işewürleri içerki bazar üçin bahasy 400 müň manatlyk armaturalary satyn aldylar.

Çeşme: Türkmenistanyň Halkara habarlar merkezi