15-nji awgustda Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken degişli Kararlary bilen, Muhammetnur Muhammetberdiýewiç Öwezow, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky (Aktau şäheri) konsuly wezipesinden boşadylyp, ol Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky (Stambul şäheri) Baş konsuly wezipesine bellenildi.

Çeşme: Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär