Prezident Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Baş direktory hanym Odre Azulä Türkmenistanyň bu gurama agza bolmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.

— Soňky ýyllarda bilelikde köp işler ýerine ýetirildi. Medeni-ynsanperwer ugurda we taryhy mirasy gorap saklamak babatynda oňyn tejribe toplandy. Türkmenistan geljekde-de ÝUNESKO bilen işjeň hyzmatdaşlygy dowam eder – diýip, döwlet Baştutany gutlag hatynda belledi.

Türkmenistanyň Prezidenti, ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, ÝUNESKO-nyň Baş direktory hanym Odre Azulä we bu guramanyň sekretariatynyň ähli işgärlerine  berk jan saglyk, bagtyýarlyk hem-de alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

 

Çeşme: Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi