Şu gün "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda birnäçe gün zähmet rugsadynda bolandan soň, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyza dolanyp geldi. Bu barada Tükmenistanyň Halkara habarlar merkezi habar berýär.

Döwlet Baştutanymyz Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menziline gelip, bu ýerden Aşgabada ugrady.

Hormatly Prezidentimiziň uçary biraz wagtdan soň, paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde gondy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň zähmet rugsady dowam edýär.

 

 Çeşme: Tükmenistanyň Halkara habarlar merkezi