17-nji awgustda Aşgabadyň wagty bilen sagat 10-00-da Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde döwlet eýeçiligindäki emläkleri satmak boýunça onlaýn auksion geçiriler. Bu barada «Нейтральный Туркменистан» gazetinde habar berilýär.

Söwdalar «www.е.fineconomic.gov.tm» atly döwlet emläginiň söwdasy boýunça sanly meýdança we onuň mobil goşundysy arkaly alnyp barlar. 

Onlaýn auksionda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar, Oba hojalygy we daşky gurşawy goramak ministrliklerine , Türkmenistanyň Suw hojalygy döwlet komitetine, «Türkmenawtoulaglary» agentligine, Awtoulag ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak boýunça döwlet agentligine,  «Türkmenhaly» döwlet birleşmesine, «Türkmenhimiýa» döwlet konsernine, şeýle hem ýurdumyzyň Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň häkimliklerine degişli desgalaryň 25-si alyjylara ýetiriler. 

Häzirki wagtda auksiona gatnaşmak üçin arzalaryň kabul edişligi dowam edýär. Söwda şertleri barada has giňişleýin maglumatlar üçin şu telefon belgilerine jaň edip bilersiňiz:

- Аşgabat ş: (+993 12) 92-26-11/39-46-69/75

- Änew ş: (+993 137) 3-30-21/3-31-80

- Balkanabat ş: (+993 222) 7-89-34/7-89-17/7-89-53

- Daşoguz ş: (+993 322) 9-10-19/9-15-10

- Türkmenabat ş: (+993 422) 6-11-52/6-11-59

- Mary ş: (+993 522) 6-06-87/6-05-41

Salgysy: Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 156.