15-nji iýunda Sankt-Peterburgda 25-nji Halkara ykdysady forum öz işine başlady. Oňa türkmenistanly wekiliýet hem gatnaşýar.

Peterburg forumy dünýä ykdysadyýeti we işewürligi ulgamynda iň iri wakalaryň biri hasaplanylýar. Şu ýylda foruma gatnaşmak üçin dünýäniň 90-dan gowrak döwleti arza bilen ýüz tutdy. 

Forumda Türkmenistanyň wekiliýetine Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow ýolbaşçylyk edýär. Şeýle hem bu iri halkara çärä Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Batyr Nyýazlyýew hem-de Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygy gatnaşýar. 

Forum 18-nji iýunda tamamlanar.