TDHÇMB-da daşary ýurt pul serişdelerinde amala aşyrylan geleşikleriň bahasy 63 million ABŞ dollaryndan gowrak boldy. 

Türkmen manadynda geçirilen geleşikleriň umumy bahasy 867 müň manat.  

Birleşen Arap Emirlikleriniň, Şweýsariýanyň, Türkiýäniň, Gonkongyň, Özbegistanyň, Gyrgyzysatnyň we beýleki ýurtlaryň işewürleri daşary ýurt pul serişdelerine Türkmenbaşydaky NGIZT-da we Seýdidäki nebiti gaýtdan işleýän zawodda öndürilen dürli önümleri satyn aldylar. 

Iki hepde mundan ozal TDHÇMB-da daşary ýurt pul serişdelerinde geçirilen geleşikleriň bahasy 90 million ABŞ dollaryndan gowrak boldy.