Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda 6 geleşik hasaba alyndy. Olaryň umumy bahasy ABŞ-nyň 11 million 672 müň dollaryna deň boldy. 

Beýik Britaniýanyň, Kipriň, Şweýsariýanyň, Täjigistanyň we Türkiýäniň işewürleri Türkmenbaşydaky Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilýän uçar kerosinini, «Ýer zemin berekedi» hususy kärhanasynyň önümini — ýagly we posly ýerleri arassalaýjy serişdäni satyn aldylar.