Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda umumy bahasy ABŞ-nyň 6 million 853 müň dollaryna barabar bolan jemi 20 geleşik baglaşyldy. 

Dollar serişdelerine Owganystanyň, Gyrgyzystanyň we Özbegistanyň işewürler topary tarapyndan Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilýän uçar we yşyklandyryjy kerosin, şeýle hem «Türkmengaz» döwlet konserniniň önümi bolan suwuklandyrylan gaz satyn alyndy. Daşary ýurtly telekeçilere elde dokalan halylar hem ýerlenildi.

Türkmen telekeçileri içerki bazar üçin umumy bahasy 39 million 11 müň manat bolan ýokary dykyzlykly polietileni hem-de elde dokalan halylary satyn aldylar.