“Rysgal” Paýdarlar täjirçilik banky

Internet
Banking


Online hyzmatlar


Internet bank işi boýunça wideo sapaklary

1.IB girmek
2.Hasaplary görmek we hasapdan göçürme çykarmak
3.Resminamalar
4.Tölegler we pul geçirmek
5.Karzlar
6.Bank bilen hat alyşmak
7.Şablonlar
8.Sazlamak