“Rysgal” Paýdarlar täjirçilik banky

Internet
Banking


Plastik kartlar


Milli aýlyk karty

plastik kartyny nagt pul bilen doldurmak mümkin däl (diňe zähmet hakynyň girdeýjisi)


Gerekli maglumatlar: pasportyň nusgasy we arza.
Tariflary: karty açmak – 23 manat;
plastik kartyny nagt pul bilen doldurmak mümkin däl (diňe zähmet hakynyň girdeýjisi);
ýyllyk hasaplama göterim derejesi – 2%;
gündelik bankomatdan nagt pul çekmegiň çäklendirmesi – 800 manat;
nagt pul çekmegiň ýygymy 0.86%;
gündelik nagt däl hasaplaşygyň çäklendirmesi – 30 000 manat.