“Rysgal” Paýdarlar täjirçilik banky

Internet
Banking

04 Ýanwar, 2021 ý.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Dowamy...
31 Dekabr, 2020 ý.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna täze ýyl gutlagy

Dowamy...
30 Dekabr, 2020 ý.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

Dowamy...
30 Dekabr, 2020 ý.

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ KARARY

Dowamy...
25 Dekabr, 2020 ý.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Dowamy...
17 Dekabr, 2020 ý.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Dowamy...
12 Dekabr, 2020 ý.

Türkmenistanyň Prezidenti Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

Dowamy...
11 Dekabr, 2020 ý.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Dowamy...
04 Dekabr, 2020 ý.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Dowamy...
25 Noýabr, 2020 ý.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatynyň baş metjidiniň açylyşyna gatnaşdy

Dowamy...
19 Noýabr, 2020 ý.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Dowamy...
13 Noýabr, 2020 ý.

Türkmenistanyň Prezidenti Ýokanç keseller hassahanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Dowamy...
12 Noýabr, 2020 ý.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Dowamy...
01 Noýabr, 2020 ý.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň bank ulgamynyň işgärlerine we ähli halkyna

Dowamy...
21 Oktýabr, 2020 ý.

Türkmenistanyň Prezidenti milli ykdysadyýetimizi ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Dowamy...
16 Oktýabr, 2020 ý.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Dowamy...
02 Oktýabr, 2020 ý.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Dowamy...
25 Sentýabr, 2020 ý.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi

Dowamy...
19 Sentýabr, 2020 ý.

«Sanly ykdysadyýet — ykdysady ösüşiň möhüm ugry»

Dowamy...
18 Sentýabr, 2020 ý.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Dowamy...
14 Sentýabr, 2020 ý.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Dowamy...
11 Sentýabr, 2020 ý.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Dowamy...
04 Sentýabr, 2020 ý.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Dowamy...
01 Sentýabr, 2020 ý.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mekdep okuwçylaryna, talyp ýaşlaryna, mugallymlaryna we bilim işgärlerine

Dowamy...
31 Awgust, 2020 ý.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Dowamy...
29 Awgust, 2020 ý.

Türkmenistanyň Prezidenti höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň telebäsleşigine gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi

Dowamy...
27 Awgust, 2020 ý.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Dowamy...
26 Awgust, 2020 ý.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze taslamalar we birnäçe degalardaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy

Dowamy...
24 Awgust, 2020 ý.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Dowamy...
21 Awgust, 2020 ý.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Dowamy...
24 Aprel, 2020 ý.

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi we Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň X mejlisi

Dowamy...
18 Mart, 2020 ý.

“Ýylyň öňde baryjy işewüri” atly bäsleşigiň ýeňijileri yglan edildi.

Dowamy...
18 Mart, 2020 ý.

Türkmenistanyň Prezidenti köpçülikleýin habar beriş serişdelerini we resminama dolanyşygyny sanlylaşdyrmak boýunça iş maslahatyny geçirdi

Dowamy...
17 Mart, 2020 ý.

TSTB-niň döredilmeginiň 12 ýyllygy mynasybetli TSTB sergisine hem-de Birleşmäniň agzalarynyň maslahatyna gatnaşyjylara

Dowamy...
13 Mart, 2020 ý.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Dowamy...
10 Mart, 2020 ý.

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň sanly wideokonferensiýasyny geçirdi

Dowamy...
06 Mart, 2020 ý.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Dowamy...
05 Mart, 2020 ý.

Türkmenistanyň Prezidenti milli ykdysadyýetimizi ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Dowamy...
28 Fewral, 2020 ý.

Hormatly Prezidentimiz Maryda sadaka berdi we Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi

Dowamy...
27 Fewral, 2020 ý.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Dowamy...
20 Fewral, 2020 ý.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Dowamy...
18 Fewral, 2020 ý.

Türkmenistanyň Prezidenti milli ykdysadyýetimizi ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Dowamy...
14 Fewral, 2020 ý.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Dowamy...
07 Fewral, 2020 ý.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Dowamy...
07 Fewral, 2020 ý.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde eden çykyşy

Dowamy...
04 Fewral, 2020 ý.

TSTB-de Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygynyň işi ara alyp maslahatlaşyldy

Dowamy...
31 Ýanwar, 2020 ý.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Dowamy...
29 Ýanwar, 2020 ý.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Konstitusion toparyň mejlisinde eden çykyşy

Dowamy...
29 Ýanwar, 2020 ý.

Türkmenistanyň Prezidenti Konstitusion toparyň nobatdaky mejlisini geçirdi

Dowamy...
27 Ýanwar, 2020 ý.

“Muhammet-Balkan” HJ ýurdumyzyň dört welaýatynda täze awtomenzilleri gurar

Dowamy...