Internet
Banking

Profile
Seretmek

Mobil gapjyk

Biziň bankymyzyň "Rysgal Pay" ýa-da "QR kod" töleg ulgamy bolan ähli ýerlerde dessin tölegleri ediň

Kömek gerekmi?

Bize jaň ediň ýa-da aragatnaşyk formasyny ulanyň

Karz hasaplaýjy

Karz gerekmi? Hasaplamadan başla.

Bildirişler

Döwrebap elektron töleg gurallarynyň ýurdumyzyň milli pul birligi – manadyň hümmetiniň berkemegine täsiri

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň gülläp ösmeginiň binýatlarynyň biri bolan bank ulgamy ýokary depginler bilen ösýär, özgerýär.

05 Noýabr, 2019 ý.

“Rysgal” Paýdarlar täjirçilik banky Size hoş geldiňiz diýýär

“Rysgal” Paýdarlar täjirçilik banky Size hoş geldiňiz diýýär we biziň bankymyzyň hyzmatlaryndan peýdalanmaga çagyrýar.

05 Noýabr, 2019 ý.

Türkmenistanyň bank ulgamy elektron tölegleriniň täze görnüşlerini ornaşdyrýar

«Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky hödürleýän hyzmatlarynyň sanawyny giňeldýär: bu ýerde «MasterCard» halkara töleg ulgamyny ornaşdyrmak işi tamamlaýjy tapgyra gadam basdy.

24 Sentýabr, 2019 ý.

Taslamalar

“Aşgabat-Türkmenabat” ýokary tizlikli awtomobil ýoly

Umumy bahasy 4 200 000 000,00 manat, Hem-de 1 100 000 000,00 ABŞ-nyň dollary Uzynlygy 600 km

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda dynç alyş merkezli akwapark

Umumy bahasy 110 000 000,00 manat, Hem-de 95 000 000,00 ABŞ-nyň dollary Umumy meýdany 297,8 müň m2

Aşgabat şäherindäki “Berkarar” söwda-dynç alyş merkezi

Umumy bahasy 540 000 000,00 manat Umumy meýdany 175 müň m2

Habarlar

21 Noýabr, 2019 ý.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde Ýewropa Bileleşiginiň ýörite wekili bilen duşuşyk geçirildi

Dowamy...
20 Noýabr, 2019 ý.

Türkmenistanda BMG-niň Merkezi Aziýanyň ykdysadyýetleri üçin ýörite maksatnamasynyň forumy geçirildi

Dowamy...
15 Noýabr, 2019 ý.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Dowamy...